Ông Phạm Phú Quốc được Công ty Tân Thuận thống nhất đơn thôi việc

Ông Phạm Phú Quốc đã nộp đơn xin thôi việc và các nhiệm vụ do Thành ủy, UBND TPHCM phân công tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).
Ông Phạm Phú Quốc đã nộp đơn xin thôi việc và các nhiệm vụ do Thành ủy, UBND TPHCM phân công tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).
Ông Phạm Phú Quốc đã nộp đơn xin thôi việc và các nhiệm vụ do Thành ủy, UBND TPHCM phân công tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).
Lên top