Ông Phạm Minh Chính tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Thủ tướng

Ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Nhật Bắc
Ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Nhật Bắc
Ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Nhật Bắc
Lên top