Ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Ông Phạm Minh Chính tuyên thệ khi được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VGP
Ông Phạm Minh Chính tuyên thệ khi được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VGP
Ông Phạm Minh Chính tuyên thệ khi được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VGP
Lên top