Ông Phạm Duy Hưng được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Ông Phạm Duy Hưng (trái) được bầu làm tân Chủ tịch UBND thành phố Nam Định. Ảnh: HL
Ông Phạm Duy Hưng (trái) được bầu làm tân Chủ tịch UBND thành phố Nam Định. Ảnh: HL
Ông Phạm Duy Hưng (trái) được bầu làm tân Chủ tịch UBND thành phố Nam Định. Ảnh: HL
Lên top