Ông Phạm Bình Minh làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Ảnh Hồng Nguyễn
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Ảnh Hồng Nguyễn
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Ảnh Hồng Nguyễn
Lên top