Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu để Quốc hộ bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh TTXVN
Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu để Quốc hộ bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh TTXVN
Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu để Quốc hộ bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh TTXVN
Lên top