Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện tuyên thệ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện tuyên thệ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện tuyên thệ.
Lên top