Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch Nước với số phiếu tuyệt đối

Sáng 5.4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Nước. Ảnh: VGP
Sáng 5.4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Nước. Ảnh: VGP
Sáng 5.4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Nước. Ảnh: VGP
Lên top