Ông Nguyễn Xuân Ký tiếp tục trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ông Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử Bí Thư tỉnh ủy Quảng Ninh tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XV ( nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: TTTT Quang Ninh
Ông Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử Bí Thư tỉnh ủy Quảng Ninh tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XV ( nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: TTTT Quang Ninh
Ông Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử Bí Thư tỉnh ủy Quảng Ninh tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XV ( nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: TTTT Quang Ninh
Lên top