Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh

Ông Nguyễn Văn Đọc (phải) chúc mừng ông Nguyễn Xuân Ký (trái) được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh.
Ông Nguyễn Văn Đọc (phải) chúc mừng ông Nguyễn Xuân Ký (trái) được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh.
Ông Nguyễn Văn Đọc (phải) chúc mừng ông Nguyễn Xuân Ký (trái) được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh.
Lên top