Ông Nguyễn Văn Thắng làm Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Văn Thắng - tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh Đỗ Phương
Ông Nguyễn Văn Thắng - tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh Đỗ Phương
Ông Nguyễn Văn Thắng - tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh Đỗ Phương
Lên top