Ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VGP
Ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VGP
Ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VGP
Lên top