Ông Nguyễn Văn Sửu điều hành UBND TP.Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Văn Sửu được phân công phụ trách, điều hành UBND thành phố. Ảnh: KTĐT
Ông Nguyễn Văn Sửu được phân công phụ trách, điều hành UBND thành phố. Ảnh: KTĐT
Ông Nguyễn Văn Sửu được phân công phụ trách, điều hành UBND thành phố. Ảnh: KTĐT
Lên top