Ông Nguyễn Văn Sơn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Ông Nguyễn Văn Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang
Ông Nguyễn Văn Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang
Ông Nguyễn Văn Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang
Lên top