Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.
Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.
Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.
Lên top