Ông Nguyễn Văn Nên là tân Bí thư Thành ủy TPHCM với 100% số phiếu bầu

Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh BTC Đại hội cung cấp.
Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh BTC Đại hội cung cấp.
Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh BTC Đại hội cung cấp.
Lên top