Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư thành phố Thủ Đức

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên (giữa) trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hiếu (bìa trái) và ông Nguyễn Mạnh Cường.  Ảnh: M.Q
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên (giữa) trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hiếu (bìa trái) và ông Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: M.Q
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên (giữa) trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hiếu (bìa trái) và ông Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: M.Q
Lên top