Ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND quận 1 - được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  Ảnh: M.Q
Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND quận 1 - được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: M.Q
Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND quận 1 - được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: M.Q
Lên top