Ông Nguyễn Văn Danh được bầu lại làm Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI - ông Nguyễn Văn Danh - phát biểu tại Đại hội. Ảnh: K.Q
Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI - ông Nguyễn Văn Danh - phát biểu tại Đại hội. Ảnh: K.Q
Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI - ông Nguyễn Văn Danh - phát biểu tại Đại hội. Ảnh: K.Q
Lên top