Ông Nguyễn Túc: Gây rối, đập phá tài sản không thể gọi là yêu nước

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Xuân Hải)