Ông Nguyễn Tiến Hải được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau

Lên top