Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khoá XII

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh BK
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh BK
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh BK
Lên top