Ông Nguyễn Thành Phong: "Tôi rất áy náy khi rời thành phố vào lúc này"

Ông Nguyễn Thành Phong. Ảnh: Long Hồ
Ông Nguyễn Thành Phong. Ảnh: Long Hồ
Ông Nguyễn Thành Phong. Ảnh: Long Hồ
Lên top