Ông Nguyễn Thanh Ngọc được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh

Ông Nguyễn Thanh Ngọc được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Thắm
Ông Nguyễn Thanh Ngọc được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Thắm
Ông Nguyễn Thanh Ngọc được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Thắm
Lên top