Ông Nguyễn Thanh Nghị được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Lên top