Ông Nguyễn Thanh Long được giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: SK
Ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: SK
Ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: SK
Lên top