Ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thay mặt Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Long.
Thay mặt Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Long.
Thay mặt Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Long.
Lên top