Ông Nguyễn Thanh Bình làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Thanh Bình (thứ 3 từ phải qua) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: thuathienhue.gov.vn.
Ông Nguyễn Thanh Bình (thứ 3 từ phải qua) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: thuathienhue.gov.vn.
Ông Nguyễn Thanh Bình (thứ 3 từ phải qua) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: thuathienhue.gov.vn.
Lên top