Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Lên top