Ông Nguyễn Quang Dương làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức TƯ trao quyết định của Bộ Chính trị phân công điều động đồng chí Nguyễn Quang Dương làm Bí thư TỈnh ủy Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức TƯ trao quyết định của Bộ Chính trị phân công điều động đồng chí Nguyễn Quang Dương làm Bí thư TỈnh ủy Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức TƯ trao quyết định của Bộ Chính trị phân công điều động đồng chí Nguyễn Quang Dương làm Bí thư TỈnh ủy Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top