Ông Nguyễn Phú Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Ông Nguyễn Phú Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh
Ông Nguyễn Phú Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh
Ông Nguyễn Phú Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh
Lên top