Ông Nguyễn Nhân Chinh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bắc Ninh

Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng hoa các cán bộ vừa được bổ nhiệm. Ảnh: Báo Bắc Ninh.
Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng hoa các cán bộ vừa được bổ nhiệm. Ảnh: Báo Bắc Ninh.
Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng hoa các cán bộ vừa được bổ nhiệm. Ảnh: Báo Bắc Ninh.
Lên top