Ông Nguyễn Ngọc Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: PV
Lên top