Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

Tân Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn. Ảnh: PV
Tân Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn. Ảnh: PV
Tân Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn. Ảnh: PV
Lên top