Ông Nguyễn Mạnh Hùng được phê chuẩn làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Mạnh Hùng tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Mạnh Hùng tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Mạnh Hùng tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: PV
Lên top