Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Thu Cúc
Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Thu Cúc
Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Thu Cúc
Lên top