Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Chân dung Tân chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Ảnh CTV
Chân dung Tân chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Ảnh CTV
Chân dung Tân chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Ảnh CTV
Lên top