Ông Nguyễn Khắc Định tâm tư những vấn đề gì khi "chia tay" Khánh Hòa?

Ông Nguyễn Khắc Định, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Ảnh: N.N
Ông Nguyễn Khắc Định, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Ảnh: N.N
Ông Nguyễn Khắc Định, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Ảnh: N.N
Lên top