Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Ông Nguyễn Hồng Quang được bầu kiêm chức vụ Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

Ông Nguyễn Hồng Quang được bầu kiêm chức vụ Bí thư Thành ủy Tam Kỳ.
Ông Nguyễn Hồng Quang được bầu kiêm chức vụ Bí thư Thành ủy Tam Kỳ.
Ông Nguyễn Hồng Quang được bầu kiêm chức vụ Bí thư Thành ủy Tam Kỳ.
Lên top