Ông Nguyễn Hồng Quang được bầu kiêm chức vụ Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

Ông Nguyễn Hồng Quang được bầu kiêm chức vụ Bí thư Thành ủy Tam Kỳ.
Ông Nguyễn Hồng Quang được bầu kiêm chức vụ Bí thư Thành ủy Tam Kỳ.
Ông Nguyễn Hồng Quang được bầu kiêm chức vụ Bí thư Thành ủy Tam Kỳ.
Lên top