Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai

Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top