Ông Nguyễn Hồng Diên nói gì sau khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ Công Thương?

Lên top