Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông Nguyễn Hoàng Anh làm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh.