Ông Nguyễn Hòa Bình được đề cử để Quốc hội bầu làm Chánh án TAND tối cao

Ông Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 - được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: QH
Ông Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 - được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: QH
Ông Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 - được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: QH
Lên top