Ông Nguyễn Hoà Bình: Đã có những án lệ được đánh giá đạt trình độ quốc tế

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân Tối cao. Ảnh: QH.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân Tối cao. Ảnh: QH.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân Tối cao. Ảnh: QH.
Lên top