Ông Nguyễn Hải Ninh được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công cho ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công cho ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công cho ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top