Ông Nguyễn Duy Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Bạc Liêu

Ông Nguyễn Duy Hoàng tái cử Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa VIII (ảnh Nhật Hồ)
Ông Nguyễn Duy Hoàng tái cử Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa VIII (ảnh Nhật Hồ)
Ông Nguyễn Duy Hoàng tái cử Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa VIII (ảnh Nhật Hồ)
Lên top