Ông Nguyễn Đức Kiên giữ chức Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Ông Nguyễn Đức Kiên giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh Q.H
Ông Nguyễn Đức Kiên giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh Q.H
Ông Nguyễn Đức Kiên giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh Q.H
Lên top