Ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Hà Nội

Tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Ngọc Thắng
Tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Ngọc Thắng
Tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Ngọc Thắng
Lên top