Ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội khóa XV. Ảnh: Q. Hùng
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội khóa XV. Ảnh: Q. Hùng
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội khóa XV. Ảnh: Q. Hùng
Lên top