Ông Nguyễn Đức Chi trở thành tân Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao quyết định cho tân Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước Nguyễn Đức Chi (bên trái). Ảnh N.V.T
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao quyết định cho tân Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước Nguyễn Đức Chi (bên trái). Ảnh N.V.T
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao quyết định cho tân Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước Nguyễn Đức Chi (bên trái). Ảnh N.V.T
Lên top